Myoser

Myoser kaldes også muskelsmerter. Der findes forskellige årsager til muskelsmerter, men den hyppigste årsag findes i overbelastning af musklerne. Dette opstår i dagene efter kraftigt eller uvant muskelarbejde. Desuden ses myoser ofte som følge af ændret belastningsmønster, som kompensation for anden sygdom. Har man f.eks. slidegigt i knæet, vil man ofte halte for at aftage belastningen på knæet. Dette vil dog medføre en overbelastning af musklerne og give anledning til smerter.

 

Folk med gentaget arbejdsrutine, f.eks. ved computer, har også øget risiko for myoser.

 

Årsagerne til myoser er mange, men heldigvis er fysioterapi en effektiv behandlingsmetode mod myoser. Varmebehandling og massage kan give en kortvarig lindrende effekt, men holdningskorrigerende, styrketrænende samt udspændende øvelser har en længerevarende og forebyggende effekt.  

Top