Artikel af vores fysioterapeut Lene Hansen: "Smerter rammer hele familien"

Vores seje fysioterapeut Lene bestod 1 juni 2017 sin master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling med et super flot 12 tal. Det har vi selvfølgelig pralet godt med her i klinikken, for vi er så stolte af hende! Den 1. oktober 2018 udgav Krop + Fysik en artikel, som Lene og en medkollega, Linda Nielsen, fra Tværfagligt Smertecenter på Sjællands Universitetshospital Køge har skrevet ud fra deres kvalitative studier omkring det, at leve som pårørende til en smerte-patient. Hvordan det ikke blot rammer patienten, men hele familien.

”Patienten i centrum” har i mange år været et grundlæggende princip i behandlingen af mennesker med komplekse langvarige smerter. Lene og Linda rejser dog i sine studier spørgsmålet om hvorvidt det er tilstrækkeligt at have et entydigt fokus på patienten, når der ingen tvivl er om at de pårørende også påvirkes, når et menneske har ondt. At være gift eller samboende er forankret i en tæt tosidighed med stor betydning for begge parters trivsel, og når sygdom og smerter træder ind i hverdagslivet, kan den tosidighed blive udfordret på mange planer.

Herunder ses et kort uddrag fra den rammende artikel omkring at være pårørende til en smerte-patient, og nederst et link til den fulde artikel.

 

Afmagt, frustration, sorg og en følelse af at blive overset. Det er følelser som er helt almindelige når man er pårørende til en smerte-patient. Samtidig bliver man ofte ansvarlig for en række praktiske og økonomiske byrder.

”Jeg har mistet mit bagland. Og det gør det svært for mig at fungere i min hverdag på arbejdspladsen” (Bjarne, pårørende til smerte-patient)

”Jeg ligger altså til klokken bliver både et og to om natten før jeg falder til ro, og i al den tid der… der kører alle problemerne rundt i hovedet på en” (Mads, pårørende til smerte-patient)

 

Den fulde artikel fra Krop + Fysik 1. oktober 2018:

Smerter rammer hele familien

Top