Fritvalgsordning

Folketinget vedtog den 24. maj 2018  lov om frit valg af genoptræning. Loven giver borgere, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan ret til at kunne vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan påbegynde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse.

Brørup Fysioterapi & Træning er stolte af at være blandt de udvalgte til at sikre behandlingsgaranti efter den nye lov.

Det frie valg omfatter de genoptræningsforløb, som kommunerne er ansvarlige for at tilbyde. Derfor gælder det frie valg også kun for dig, hvis du er blevet udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan. Det er nemlig i genoptræningsplanen, at sundhedspersonalet på hospitalet henviser dig til genoptræning i kommunalt regi. Det er med udgangspunkt i genoptræningsplanen, at din kommune vurderer hvilken type genoptræningsforløb, du har brug for. Der er tre niveauer af genoptræning:

Basal genoptræning: Enkle og afgrænsede funktionsnedsættelser. På det basale niveau er der typisk tale om enkle og afgrænsede funktionsnedsættelser, ligesom der sjældent har været komplikationer i behandlingsforløbet på sygehuset. Basal genoptræning varetages af autoriseret sundhedspersonale med generelle kompetencer inden for deres fagområde.

Avanceret genoptræning: Omfattende funktionsnedsættelser som måske kræver flere forløb samtidigt. På det avancerede niveau er der typisk tale om omfattende funktionsnedsættelser, som kan have stor betydning for flere aspekter af borgerens liv. Genoptræningen varetages af autoriseret sundhedspersonale med særlige kompetencer inden for deres fagområde. Nogle gange er der også behov for, at genoptræningsindsatsen koordineres med borgerens øvrige kommunale forløb, eks. hjemmepleje eller sociale tilbud.

Specialiseret rehabilitering: Komplicerede funktionsevnenedsættelser, herunder også erhvervet hjerneskade. Den specialiserede rehabilitering omhandler komplicerede funktionsevnenedsættelser, som er meget indgribende i borgerens liv. Den specialiserede rehabilitering varetages af autoriserede fagpersoner med specialiserede kompetencer, ligesom forløbene stiller særlige krav til sammenhæng, timing og organisering.

I praksis gør du brug af det frie valg ved hjælp af en forløbskode, som fastlægges i kommunalt regi med udgangspunkt i din genoptræningsplan. Ved hjælp at forløbskoden kan du på www.mingenoptræning.dk se de leverandører, som er i nærheden og vælge en behandler, som er godkendt til at levere den type genoptræning, som din kode specificerer.

Du kan læse mere om sundhedslovens § 140 her

Top