Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling eller pleje? Hjælp os med at lære af vores fejl, så det samme ikke sker for andre.

 

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, som har haft betydning for din eller din pårørendes behandling eller pleje, vil vi meget gerne vide det, så vi kan lære af det.

Du finder siden her: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

 

Klage over sundhedsfaglig behandling

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med din behandling.

Du kan læse mere om patientklager her: https://stpk.dk/

Klagen kan indsendes via dette link: https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Klage-over-sundhedsvaesenet/Klage-over-sundhedsfaglig-behandling

 


Du kan have ret til erstatning, hvis der er en skade i forbindelse med, at du bliver behandlet af en autoriseret sundhedsperson eller af dennes hjælper. Du kan søge erstatning her: https://pebl.dk