Godt Liv med Artrose (slidgigt) i Danmark.

Træning og patientuddannelse til patienter med gener fra knæ og/eller hofte.

Tilbuddet består af et individuelt sammensat træningsprogram suppleret med undervisning og holdtræning.

G.L.A:D henvender sig til alle med smerter i knæ eller hofte, der gerne vil lære, hvordan de kan få det bedre gennem specifik træning og patientuddannelse.

G.L.A:D betyder et godt liv med artrose.

Hvad er G.L.A:D?

G.L.A:D henvender sig til patienter med slidgigt i knæ eller hofte. Programmet er baseret på principperne for neuromuskulær træning og vejledning.

Øvelserne er testet på mennesker med forskellige grader af artrose, herunder patienter, der skal have indopereret et kunstigt led.

Hvorfor deltage i G.L.A:D forløb?

De kliniske retningslinjer for patienter med artrose i hofte/knæ anbefaler, at alle med smerter i knæ eller hofte gennemgår uddannelse og træning (minimum 12 gange) samt gennemfører et vægttab ved behov.

Den årlige opgørelse af effekten af G.L.A:D forløbene viser, at langt de fleste af patienterne i G.L.A:D forløb har haft daglige smerter og kun 40% opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 30 minutters fysisk aktivitet dagligt.

Efter et G.L.A:D forløb viser undersøgelser, at langt størstedelen af deltagerne har færre smerter og oplever forbedringer i funktionsniveauet målt gennem rejse-, sætte sig- og gangtests.

Hvordan foregår G.L.A:D?

Et forløb består af en individuel undersøgelse, hvor smerteforløbet tales igennem. For at vurdere udviklingen, udføres der desuden forskellige tests, hvilket gentages ved forløbets afslutning. Forløbet indeholder, udover de individuelle undersøgelser, to møder, hvor deltagerne undervises i risikofaktorer, symptomer og behandling ved artrose. Derefter skal patienten træne to gange ugentligt i 6 uger.

Dette kan ske enten ved at deltage på et af vores hold på klinikken i Brørup eller ved at der laves et individuelt træningsprogram.

Forløbet

G.L.A:D forløbet består af:

  • Individuel undersøgelse af fysioterapeut *
  • Individuel instruktion i øvelser *
  • Teoretisk undervisning på hold (2 lektioner) *
  • Holdtræning 2 gange 
  • Afsluttende tests og opfølgning*

* Obligatorisk for at kunne deltage i https://www.glaid.dk artrose skolen

Træningen foregår på hold med 8-10 deltagere.

G.L.A:D forløbet koster ca. kr. 2.400, -

Vi tilbyder også After G.L.A:D for tidligere G.L.A:D deltagere.
Træning 1 gang om ugen.

En kæmpe gevinst

Gigtforeningens direktør Lene Witte helt enig i, at øget fokus på træning er vejen frem for mange patienter med slidgigt.

» Mange mennesker døjer helt unødvendigt med smerter og kan ikke varetage fuldstændig almindelige funktioner i hverdagen, og en del kan heller ikke varetage et job. Der er behov for, at fokus rykker sig fra operationer og medicin til at blive mere koncentreret om træning «, siger Lene Witte og forklarer, at alene ordet ’slidgigt’ er med til at bremse udviklingen.

» Når folk får den diagnose, så tror de instinktivt, at deres led er slidt, og de skal skåne det og holde sig i ro. Men leddet har faktisk brug for at blive brugt «, siger hun, der af samme årsag foretrækker at bruge betegnelsen ’artrose’ i stedet for ’slidgigt’.

Lene Witte understreger, at det er meget glædeligt, at resultaterne fra GLA:D viser, at mange mennesker helt kan stoppe med at tage smertestillende gigtpræparater, hvis de laver øvelser, der er specifikt rettet mod patienter med slidgigt.