75 38 17 96

Vi har åbent i dag fra 08:00 til 18:00

Hvad er øresten

Løse øresten eller ørekrystaller er den hyppigste årsag til akut opstået svimmelhed og viser sig ved pludselig svimmelhed i forbindelse med hovedbevægelser, f.eks. når man vender sig i sengen, drejer hovedet eller bukker sig ned.

Man vil opleve at svimmelheden er "stillingsbetinget", hvilket betyder at det ikke er en konstant oplevelse af svimmelhed.

Hvordan foregår øresten?

Balanceorganet er placeret i det indre øre og består af et hulrum samt tre buegange, som står vinkelret på hinanden. Inde i buegangene findes en væske og når vi drejer og vender hovedet, registreres buegangens bevægelser af sanseceller i buegangene. Herfra sendes der besked ind til hjernen om, hvilken retning hovedet er drejet i.

Af oftest ukendte årsager kan ørestenene i den centrale del af balanceorganet løsne sig og synke ned i en af buegangene. Ørestenen stimulerer buegangens sanseceller, som dermed sender et falsk signal til hjernen om, at hovedet er i bevægelse. Denne fornemmelse ledsages af en ofte voldsom kvalme og svimmelhed.

Hvordan behandles øresten?

Tilstanden behandles ved at bevæge ørestenen tilbage til dens oprindelige udgangspunkt med en simpel manøvre.

Forløbet

G.L.A:D forløbet består af:

  • Individuel undersøgelse af fysioterapeut *
  • Individuel instruktion i øvelser *
  • Teoretisk undervisning på hold (2 lektioner)*
  • Holdtræning 2 gange ugentlig i 6 uger
  • Afsluttende tests og opfølgning*

* Obligatorisk for at kunne deltage i https://www.glaid.dk artrose skolen

Træningen foregår på hold med 8-10 deltagere.

G.L.A:D forløbet koster ca. kr. 2.200,-

Vi tilbyder også After G.L.A:D for tidligere G.L.A:D deltagere.
Træning 1 gang ugentlig.

En kæmpe gevinst

Gigtforeningens direktør Lene Witte helt enig i, at øget fokus på træning er vejen frem for mange patienter med slidgigt.

» Mange mennesker døjer helt unødvendigt med smerter og kan ikke varetage fuldstændig almindelige funktioner i hverdagen, og en del kan heller ikke varetage et job. Der er behov for, at fokus rykker sig fra operationer og medicin til at blive mere koncentreret om træning «, siger Lene Witte og forklarer, at alene ordet ’slidgigt’ er med til at bremse udviklingen.

» Når folk får den diagnose, så tror de instinktivt, at deres led er slidt, og de skal skåne det og holde sig i ro. Men leddet har faktisk brug for at blive brugt «, siger hun, der af samme årsag foretrækker at bruge betegnelsen ’artrose’ i stedet for ’slidgigt’.

Lene Witte understreger, at det er meget glædeligt, at resultaterne fra GLA:D viser, at mange mennesker helt kan stoppe med at tage smertestillende gigtpræparater, hvis de laver øvelser, der er specifikt rettet mod patienter med slidgigt.