Behandling af svimmelhed

Svimmelhed er for mange et stort problem der griber ind i hverdagen og øger risikoen for fald og ulykker. Ofte kan svimmelheden trænes væk!

Vi holder balancen ved hjælp af flere sanser, blandt andet synssansen, ligevægtsorganet i det indre øre, lillehjernen samt muskel og ledstillingssansen. Svimmelhed kan opstå, når en eller flere af disse sanser er svækkede fx. ved øresygdomme, synsproblemer og forskellige neurologiske sygdomme.

Træning og behandling af svimmelheden består af træning, hvor patienten selv er aktiv. Øvelserne er også med til øge patientens aktivitetsniveau og forbedre balanceevnen.

Hvorfor deltage i G.L.A:D forløb?

De kliniske retningslinjer for patienter med artrose i hofte/knæ anbefaler, at alle med smerter i knæ eller hofte gennemgår uddannelse og træning (minimum 12 gange) samt gennemfører et vægttab ved behov.

Den årlige opgørelse af effekten af G.L.A:D forløbene viser, at langt de fleste af patienterne i G.L.A:D forløb har haft daglige smerter og kun 40% opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 30 minutters fysisk aktivitet dagligt.

Efter et G.L.A:D forløb viser undersøgelser, at langt størstedelen af deltagerne har færre smerter og oplever forbedringer i funktionsniveauet målt gennem rejse-, sætte sig- og gangtests.

Hvordan foregår G.L.A:D?

Et forløb består af en individuel undersøgelse, hvor smerteforløbet tales igennem. For at vurdere udviklingen, udføres der desuden forskellige tests, hvilket gentages ved forløbets afslutning. Forløbet indeholder, udover de individuelle undersøgelser, to møder, hvor deltagerne undervises i risikofaktorer, symptomer og behandling ved artrose. Derefter skal patienten træne to gange ugentligt i 6 uger.

Dette kan ske enten ved at deltage på et af vores hold på klinikken i Brørup eller ved at der laves et individuelt træningsprogram.

Forløbet

G.L.A:D forløbet består af:

  • Individuel undersøgelse af fysioterapeut *
  • Individuel instruktion i øvelser *
  • Teoretisk undervisning på hold (2 lektioner)*
  • Holdtræning 2 gange ugentlig i 6 uger
  • Afsluttende tests og opfølgning*

* Obligatorisk for at kunne deltage i https://www.glaid.dk artrose skolen

Træningen foregår på hold med 8-10 deltagere.

G.L.A:D forløbet koster ca. kr. 2.200,-

Vi tilbyder også After G.L.A:D for tidligere G.L.A:D deltagere.
Træning 1 gang ugentlig.

En kæmpe gevinst

Gigtforeningens direktør Lene Witte helt enig i, at øget fokus på træning er vejen frem for mange patienter med slidgigt.

» Mange mennesker døjer helt unødvendigt med smerter og kan ikke varetage fuldstændig almindelige funktioner i hverdagen, og en del kan heller ikke varetage et job. Der er behov for, at fokus rykker sig fra operationer og medicin til at blive mere koncentreret om træning «, siger Lene Witte og forklarer, at alene ordet ’slidgigt’ er med til at bremse udviklingen.

» Når folk får den diagnose, så tror de instinktivt, at deres led er slidt, og de skal skåne det og holde sig i ro. Men leddet har faktisk brug for at blive brugt «, siger hun, der af samme årsag foretrækker at bruge betegnelsen ’artrose’ i stedet for ’slidgigt’.

Lene Witte understreger, at det er meget glædeligt, at resultaterne fra GLA:D viser, at mange mennesker helt kan stoppe med at tage smertestillende gigtpræparater, hvis de laver øvelser, der er specifikt rettet mod patienter med slidgigt.