Symptomer på hovedpine

De fleste oplever på et eller andet tidspunkt at have hovedpine. Hovedpine kan både være sygdom eller et symptom på andet problem. Hovedpine anses, at være årsagen til 20% af det samlede sygefravær i Danmark. Børn kan ligesom voksne også få hovedpine.

Der findes mange former for hovedpine, hvoraf de tre største grupper er migræne, spændingshovedpine og nakkehovedpine. De forskellige typer hovedpine kan overlappe hinanden. Det vil sige, at den samme patient kan have flere typer hovedpine, fx migræne sideløbende med både nakke- og spændingshovedpine.

Nakkehovedpine (cervikogen hovedpine)

Smerterne er oftest lokaliseret i baghovedet ofte med udstråling til pande og øjenregionen og typisk kun i den en side af hovedet (kan variere).

Smerterne kan være intens og stærk i karakter. Der er som regel nedsat bevægelighed i de øverste nakkeled samt spændinger i de omkringliggende muskler.

Udløsende faktorer til nakkehovedpine er traumer, dårlig holdning og arbejdsstillinger.

Spændingshovedpine

Spændingshovedpine er uden tvivl en af de mest almindelige former for hovedpine. De væsentligste årsager skyldes ofte spændinger i kæbe, nakke og skuldermuskulaturen, men også stress og overanstrengelse kan have stor betydning.

Smerten ved spændingshovedpine beskrives ofte som dump og konstant/vedholdende og tiltager oftest i løbet af dagen. Nogle beskriver følelsen af en pressende smerte om hovedet, som et strammende bånd, men smerten forværres som regel ikke ved fysisk aktivitet.

Migræne

Migræne er karakteriseret ved en kraftig pulserende hovedpine, der oftest er lokaliseret i den ene side af hovedet. Migrænen kommer i anfald fra få timer til flere dage. Migrænen er oftest ledsaget af kvalme, opkast, overfølsomhed for lys og lyd. Fysisk aktivitet vil oftest forværre tilstanden.

Migræne kan være invaliderende for mange patienter da de ikke er i stand til at foretage sig arbejde eller dagligdags funktioner. Spændingshovedpine, nakkehovedpine eller hormonrelateret hovedpine er ofte forstadiet til migrænehovedpine.

Samlet udløses hovedpine af en kombination af stive led og spændte muskler i forbindelse med dårlig styring af nakkeregionen. En grundig fysioterapeutisk undersøgelse hos en fysioterapeut kan afdække hvilken hovedpineform der er tale om. Der skal laves en individuel behandlingsplan og der vil kunne udarbejdes et træningsprogram med specifikke øvelser, der stiler mod at holdningskorrektion samt styrke og stabilisere nakkeområdet. Som akut smertelindring vil mange opleve lindring ved hjælp af akupunktur, og manuel behandling.