Definitionen af kroniske smerter

Hvis du har haft smerter i mere end 6 måneder, taler vi om, at du har kroniske smerter. Det betyder ikke, at du skal have smerter resten af dit liv, men at du må forvente, at smerterne varer længe, for nogle i mange år. Ca. 20% af den danske voksne befolkning lider af kroniske smerter. 

Kroniske smerter adskiller sig fra akutte smerter.

Hvis du brænder dig på kogepladen eller har tandpine, oplever du akutte smerter som en reaktion i kroppen og hjernen om, at der er fare på færde i kroppen. Smerten udløser et behov for at handle. Men hvis smerterne bliver ved i måneder og år efter, den akutte skade er helet op, ændrer billedet sig. De kroniske smerter har ikke længere nogen klar advarselsfunktion. De er blevet røgalarmen uden røg.

Hvordan behandler man kroniske smerter?

Kroniske smerter tilhører en gruppe af sygdomme, som ofte ikke lader sig kurere med medicin eller operation. Målet med behandlingen er derfor at søge at lindre smerterne, samt at få så godt et funktionsniveau og så god en livskvalitet som muligt. Et vigtigt skridt er derfor at opdage, at du selv spiller en aktiv rolle i forhold til at få et godt liv, selvom du har smerter. Det kan være en stor mundfuld at sluge, og mens du læser dette, kan du måske mærke, at du bliver ked af det, vred, føler dig magtesløs eller helt opgivende. Fat mod. Der er håb forude.

Ved at blive bevidst om betydningen af din egen rolle, og de handlemuligheder du har i forhold til smerten, kan der åbnes op for nye veje i forhold til at få det bedre med dine smerter.

 

Det betyder, at du, midt i alt det svære, der kan være forbundet med et liv med smerter, opdager at der er ting, du selv har mulighed for at ændre på, ved at handle anderledes.

Du oplever måske udfordringer med f.eks. nedsat kropsbevisthed, stress, spændinger og besvær med at få hverdagen til at fungere med de gøremål du har og de aktiviteter som du gerne vil deltage i.

Her vil rådgivning om aktivitetsregulering, vejrtræknings og afspændings øvelser samt andre øvelser som passer til dig kunne hjælpe dig. Du vil opleve at smerteproblematikkerne fylder mindre i din hverdag og at du måske kan øge dit funktionsniveau og bedre din livskvalitet.