Hvad er inkontinens?

Når man taler om inkontinens menes der "tendens til ufrivillig vandladning". Inkontinens er en særdeles hyppig lidelse, der forekommer hos op til hver 4. kvinde over 30-årsalderen. Lidelsen er endnu hyppigere med stigende alder, og helt op til 40% i aldersgruppen over 65 år er generet af inkontinens. Selvom hyppigheden er størst blandt kvinder, er lidelsen også meget almindelig hos mænd. Særligt fra 50-årsalderen og opefter.

Der skelnes mellem to typer af inkontinens (eller i visse tilfælde en kombination af disse):

Anstrengelses-inkontinens (stress-inkontinens). Her opstår problemet under fysisk anstrengelse, som f.eks. at rejse sig fra en stol og ved hoste, nysen eller hop. 

Trang-inkontinens (urge-inkontinens). Her er der tale om, at man fornemmer en kraftig trang til vandladning, der efterfølges af en ufrivillig vandladning. Dette skyldes ofte en overaktiv blære.

Symptomer på inkontinens:

Vanskeligheder med at holde på vandet ved fysisk aktivitet, som f.eks. hoste, nys, løft, grine og sportsaktiviteter.

Problemer med at nå på toilettet, når der opstår tissetrang.

Tendens til at skulle på toilettet flere gange om natten på grund af vandladning.

Hyppige vandladninger.

Efterdryp eftervandladning.

Rejsnings- og potensproblemer.

Smerter i underlivet.

Smerter ved samleje eller tyngdefornemmelse i underlivet ved f.eks. fysisk aktivitet.

Gener med ufrivillige vandladninger i forbindelse med graviditet og fødsel.

Vidste du at...?

Op mod hver 10. dansker leder af inkontinens. Det er næsten en halv million mennesker, der lider af manglende kontrol over vandladning, afføring eller luft. Der ses langt højere hyppighed af inkontinens hos kvinder end hos mænd.

Inkontinens kan for mange være et dagligt problem, der er kan nedsætte livskvaliteten og være medvirkende til at nedsætte selvværdet.

For mange er inkontinens et så tabubelagt emne, at de går alene med problemet i årevis, hvor de holder det skjult for deres ægtefælle eller undlader at tale med deres læge om det.

Inkontinens kan forebygges med bækkenbundstræning. 

Brørup Fysioterapi & Træning tilbyder hjælp til vanskeligheder i forbindelse med inkontinens og utrænet bækkenbund via undersøgelse, vejledning og træning hos specialuddannet fysioterapeut.

Behandling

Behandling kan f.eks. omhandle:

Klarlægning af inkontinenstype.

Gennemgang af drikke-, spise- og toiletvaner.

Information om blærens, tarmens og bækkenbundens anatomi og funktion.

Undersøgelse af bækkenbundsmusklerne og deres knibefunktion.

Undersøgelse af muskulatur, led og ligamenter.

Gennemgang af faktorer, der forværrer eller formindsker problemet.

Instruktion i spænding/afspænding af musklerne i bækkenbunden.

Instruktion i individuelt tilrettelagt træningsprogram og opfølgning.